Telegraf influxdb grafana sistemų monitoringas

Iš Žinynas.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Screenshot at May 27 21-33-38.png

Diegimas ant Debian Jessie 8.x

Influxdb + telegraf diegimas[keisti]

curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
 echo "deb https://repos.influxdata.com/`lsb_release -is|tr  '[A-Z]' '[a-z]'` `lsb_release -cs` stable"| tee -a /etc/apt/sources.list
 apt-get update
 apt-get install influxdb
 systemctl enable influxdb
 systemctl start influxdb 
 apt-get install telegraf

Jeigu papildomas serveris kuriame konfigūruojamas raportavimo agentas yra atskiras negu pagr. serveris, tuomet reiktų nustatyti raportavimo url /etc/telegraf/telegraf.conf faile Vietoje:

 [[outputs.influxdb]] 
 urls = ["http://localhost:8086"]

Padaryti

urls = ["http://manoserveris.lt:8086"]

Auto padarymo komanda yra tokia:

sed -i 's| urls = ["http://localhost:8086"]| urls = ["http://manoserveris.lt:8086"]|g' /etc/telegraf/telegraf.conf

Toliau startuojame servisus:

systemctl enable telegraf
systemctl start telegraf

Telegraf'as automatiškai sukurs duombazę influxdb su telefraf prisijungimais, "telegraf" ir slaptažodžiu "metricsmetricsmetricsmetrics".

Grafana[keisti]

echo "deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ `lsb_release -cs` main"| tee -a /etc/apt/sources.list
curl https://packagecloud.io/gpg.key | sudo apt-key add -
apt-get update
apt-get install grafana apt-transport-https
systemctl daemon-reload
systemctl enable grafana-server
systemctl start grafana-server 

Panelis bus prieinamas adresu http://serveris.lt:3000 . Prisijungimai: admin, slaptažodis: admin. Pradžiai visur bus tuščia, dėl to, kad Grafana nieko nenutuokia apie duomenis.

  1. Reikia pakeisti duomenų šaltinį į influxdb (db: telegraf)
  2. Reikia sukurti savo "dashboard" su teisingais metrics'ais arba importuoti jau padarytus, pavyzdys:
  • 928 - leidžia peržiūrėti visus metrics'us pasirinktam hostui.
  • 914 tas pats.
  • 61 - leidžia metrics'us pasirinktiem hostam, kurie naudoja tą patį grafiką.
  • Grafana yra puikus įrankis, kuris gali importuoti trečiųjų šalių dashboard'us (pagal jų numerį), taip pat galima susikurti savo ir pasidalinti su plačia bendruomene.


 Saugumo iliuzija[keisti]

Visi portai jūsų serveriuose turėtų būtų atidaryti tik konkrečiam ip adresui(-ams). Standartiniai slaptažodžiai tai pat turėtų būti pakeisti.

Autorizacijų įjungimas[keisti]

Influx[keisti]

influx -execute 'CREATE DATABASE telegraf' 
influx -execute 'CREATE USER admin WITH PASSWORD "password_for_admin" WITH ALL PRIVILEGES' 
influx -execute 'CREATE USER telegraf WITH PASSWORD "password_for_telegraf"' 
influx -execute 'CREATE USER grafana WITH PASSWORD "password_for_grafana"' 
influx -execute 'GRANT WRITE ON "telegraf" TO "telegraf"' 
influx -execute 'GRANT READ ON "telegraf" TO "grafana"'

Pakeičiam konfigą:

sed -i 's| # auth-enabled = false| auth-enabled = true|g' /etc/influxdb/influxdb.conf
systemctl restart influxdb

Telegraf[keisti]

Pakeičiam slaptažodį į tokį pat kokį naudojom influx:

sed -i 's| # password = "metricsmetricsmetricsmetrics"| password = "password_for_telegraf"|g' /etc/telegraf/telegraf.conf
systemctl restart telegraf

Telegraf agent diegimas kituose serveriuose[keisti]

CentOS/Redhat/Fedora[keisti]

cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/influxdb.repo
[influxdb]
name = InfluxDB Repository - RHEL \$releasever
baseurl = https://repos.influxdata.com/rhel/\$releasever/\$basearch/stable
enabled = 1
gpgcheck = 1
gpgkey = https://repos.influxdata.com/influxdb.key
EOF
yum install telegraf
service telegraf start